Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Glat Skarnbasse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 14-20 mm. Imago er sort med blåt eller blågrønt metalskær, især på undersiden. Dækvingerne er kun meget svagt længdestribede.
Glat Skarnbasse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Variation

: Størrelsen og især farven varierer noget som ovenfor nævnt.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Skovskarnbasse (Anoplotrupes stercorosus), som også har ret svagt, men dog tydeligt længdestribede dækvinger.

Udbredelse

: Den findes især i sandede egne og er især ret almindelig mange steder i Jylland, mens den mangler på fede jorde, i tætte skove og intensive landbrugsområder. Tilgroning og intensiveret landbrugsdrift har mange steder medført en betragtelig tilbagegang for denne art.
Glat Skarnbasse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bortset fra vintermånederne kan den træffes næsten hele året rundt, ofte travende omkring og af og til flyvende.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Skarnbasse baseret på Naturbasens observationer:
Glat Skarnbasse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Skarnbasse - månedlig fordeling

Biologi

: Den har avanceret yngelpleje, idet larverne lever af en gødningssubstans, som er bragt ned i et gangsystem under jorden af et af forældredyrene. Som regel vistnok én årlig generation, idet den overvintrer som imago, men artens livscyklus kan antagelig variere noget.

Levested

: Den lever overvejende i klit, hede og solåbent krat, hvor den opsøger og lever under frisk gødning. Den er vistnok temmelig bredspektret i sit valg af gødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bergsøe, V., 1915: Fra Mark og Skov. Bd. 1.

Hansen, V., 1925: Torbister. Danmarks Fauna. Bd. 29.

Jørum, P., 2005: Torbister. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: