Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Cantharis paludosa overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Benene er sorte, skinnebenenes rod, og undertiden også spidsen, er rødgule. Følehornene er sorte, oftest med rødgul rod. Kroppen er sort, pronotums sider er i det højeste smalt rødgule.

Pronotum er hos hannen noget bredere end langt, hos hunnen betydeligt bredere end langt, baghjørnerne er afrundede. Dækvingerne er ved skuldrene ikke eller kun meget lidt bredere end pronotum.

Cantharis paludosa
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Kan især forveksles med den mørke form af Cantharis flavilabris, men den adskilles let ved at have rødgule skinneben og lårspidser samt stumpvinklede og ofte tydeligt afsatte baghjørner.

Desuden er der 3 Rhagonycha-arter (atra, elongata og gallica), som har sort krop, men de adskilles alle ved at have lyse skinneben og ved at dækvingerne ved skuldrene er tydeligt bredere end pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Lolland-Falster. På Bornholm er den ikke fundet efter 1960.
Cantharis paludosa - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Cantharis paludosa baseret på Naturbasens observationer:
Cantharis paludosa - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cantharis paludosa - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Findes primært i skovmoser. Arten foretrækker fugtig og skygget bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: