Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Netskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Helt sort. Hovedet er foran øjnene stærkt udvidet. Følehornene er ret lange og udvidede mod spidsen. Pronotum har indbugtet forrand, stærkt fremspringende forhjørner, takkede og bagtil tilsmalnede sider samt tydeligt afsatte og spidse baghjørner. Både hovedet og pronotum er matte som følge af tæt og kraftig punktur. Dækvingerne har meget kraftige punktrækker, især mod sideranden, mellemrummene har fine ophøjede længderibber.
Netskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Den nærmeste danske slægtning, Eledona agricola, er meget mindre med anderledes kropsform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og er ret almindelig.
Netskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-august, men den kan findes i tøndersvampe året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Netskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Netskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Netskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever i Tøndersvamp, kun sjældent i andre træsvampe. De voksne dyr kan blandt andet i yngletiden om foråret og forsommeren, ses kravle rundt på svampene. Arten har en 2-årig livcyklus.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: