Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jan Grathwohl
    Foto: Jan Grathwohl
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Agathidium nigripenne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,4-2,8 mm. Hovedet, pronotum, benene og følehornene er røde, sidstnævnte med mørkere kølle. Dækvingerne er sorte.

Følehornenes 7. led er tydeligt bredere end 8. led, 3. led er mindst dobbelt så langt som 2. led og omtrent så langt som 4.,5. og 6. led tilsammen. Pronotum er meget fint punkteret.

Dækvingerne er tydeligt længere end tilsammen brede, ret fint og tæt punkterede og med en sømstribe der når frem forbi midten. Dækvingernes skuldervinkel er fladt eller stumpt afrundet (se figur 53, side 123 her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Hos hannen er baglårenes spids på indersiden kort tandformet fremstående.

Agathidium nigripenne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: En ret karakteristisk art. Agathidium varians ligner dog lidt, men har sort midte på pronotum og kortere, mere kugleformede dækvinger. Derudover er 7. følehornsled ikke bredere end 8. og dækvingernes skuldervinkel er næsten ret med kun afrundet spids.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle landsdele, men den er ikke almindelig.
Agathidium nigripenne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men er fåtallig om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Agathidium nigripenne baseret på Naturbasens observationer:
Agathidium nigripenne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Agathidium nigripenne - månedlig fordeling

Biologi

: Arterne i denne slægt kan findes på svampe, under bark af stammer, grene og stubbe samt i løv på skovbunden. De kan også aftenketsjes i vegetation.

Levested

: Skove, træbevoksede moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: