Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Dissing
    Foto: Henrik Dissing
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Atlas

: Cigarruller overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Helt metalgrøn eller metalblå undtagen følehornene som er sorte.

Kroppen er bred og kraftig. Snuden er lidt kortere end pronotum. Panden har mellem øjnene kraftige og aflange punkter (rynket punktur) samt et svagt indtryk. Pronotum er tæt punkteret med en tydelig midtfure, hos hannen yderligere med en fremadrettet torn fortil på siderne. Dækvingerne er ca. så lange som brede med noget uregelmæssige punktstriber og meget smalle stribemellemrum.

Cigarruller
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Forveksling

: Poppelbladruller (Byctiscus populi) ligner meget. Den adskilles lettest ved, at panden mellem øjnene har runde punkter og et dybt indtryk. Desuden er den normalt kobberfarvet eller gyldenbrun og findes på bævreasp hvorpå Cigarruller kun sjældent lever. Den er i øvrigt normalt mindre idet den maksimalt bliver 5 mm lang (målt fra øjnenes forrand til dækvingespidsen).

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Bornholm.
Cigarruller - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Cigarruller baseret på Naturbasens observationer:
Cigarruller - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cigarruller - månedlig fordeling

Biologi

: Lever blandt andet på birk, pil, rød-el og hassel. Hunnen danner bladruller hvori larven lever. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Skove og skovbryn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1965. Danmarks Fauna 69 Biller XXI. Snudebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: