Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Fintstribet Kvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,2-9 mm. Arten er dels kendelig ved grønmetallisk hoved og pronotum samt bronze- eller kobberfarvede dækvinger og dels ved de lyse skinneben

Følehornene er sorte, ofte med lysere rodled. Bortset fra de lyse skinneben er benene sorte. Pronotum er ca. 1/3 bredere end langt med jævnt rundede sider og næsten fuldstændigt afrundede baghjørner. Dækvingernes sider er svagt rundede med fine striber. 3. stribemellemrum med 3 eller sjældent 4 punktgruber.

Fintstribet Kvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Den mest oplagte forvekslingsmulighed vil være den sjældnere Sekspunktet kvikløber (Agonum sexpunctatum), som dog let adskilles ved at have sorte skinneben og oftest 6 punktgruber i 3. stribemellemrum. I øvrigt er den væsentligt mere farvestrålende end Fintstribet kvikløber.

Højmosekvikløber (Agonum ericeti) adskilles ligeledes ved de sorte ben.

Gulrandet kvikløber (Agonum marginatum) kan ligne ved første øjekast og har også lyse skinneben, men den adskilles let ved at have gule siderande på dækvingerne.

En sjælden gæst i Danmark, Bronzekvikløber (Agonum gracilipes), ligner en del, men den har stumpvinklet afsatte baghjørner på pronotum og mere langstrakte dækvinger.

Der er andre løbebiller der kan have lignende metalskær, men de har en markant anderledes kropsform med vinklede pronotumbaghjørner og altså ikke afrundede baghjørner som hos Fintstribet kvikløber.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Fintstribet Kvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært i marts-maj i ynglesæsonen og igen september-oktober når den nye generation kommer frem.

Tidsmæssig fordeling

af Fintstribet Kvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Fintstribet Kvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fintstribet Kvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler i foråret. Føden består af små leddyr som springhaler, tovinger og mider.

Levested

: Den er ikke kræsen i sit valg af levested og kan blandt andet findes på dyrkede marker, i haver, parker, på enge og i skovlysninger. Oftest på leret bund med spredt vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: