Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Ectinus aterrimus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 12-13,5 mm. Helt sort. Kroppen er smal, lidt mat og meget fint brunt behåret. Følehornene er savtakkede fra 4. led. Pronotum er tæt punkteret og tydeligt længere end bredt, siderne er fortil svagt rundede. Baghjørnerne er ret lange og spidse samt tydeligt udadrettede. Dækvingernes stribemellemrum er tydeligt og ret tæt kornetpunkterede.
Ectinus aterrimus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Der er en del sorte smældere som ved første øjekast kan ligne, f.eks. arter af slægterne Melanotus og Hemicrepidius, men den smalle form og det meget lange pronotum med tydeligt skråt udadrettede baghjørner, adskiller den fra alle disse på nær Stor Kornsmælder (Agriotes pilosellus).

Stor Kornsmælder adskilles let ved at kroppen, som følge af tæt behåring, er grålig.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm og er almindelig i løvskovsegne.
Ectinus aterrimus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Slutningen af april til starten af juli, især i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Ectinus aterrimus baseret på Naturbasens observationer:
Ectinus aterrimus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ectinus aterrimus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven kan både lever i jorden ved planterødder og i dødt ved, f.eks. af hassel, rød-el og eg. Det voksne dyr træffes ofte i urtevegetation og på løvet af diverse træer.

Levested

: Arten er tilknyttet skove, og helt overvejende løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: