Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nikolaj G. Correll
    Foto: Nikolaj G. Correll
  • Fotograf: Nikolaj G. Correll
    Foto: Nikolaj G. Correll
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Flad Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. En ganske flad, normalt knaldsort møgbille. Scutellum er kort, pronotum har urandet bagkant, og børsterne på bagskinnebensspidsen er af uens længde. Kinderne er udstående i en ganske skarp vinkel. Hovedets hvælving er ikke skarpt adskilt fra forranden, og kæbepalperne er normalt rødbrune. Dækvingerne er bagtil kun ganske svagt behårede.
Flad Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nikolaj G. Correll

Variation

: I Vestjylland optræder i stort tal en farvevarietet med knaldrøde dækvinger, så man nærmest kan tro, man står med en lakrød. Flere steder udgør denne varietet over halvdelen af populationen.

Forveksling

: Arten forveksles meget let med sorte eksemplarer af Ternet møgbille (Aphodius lurius), men kendes normalt fra denne på den glidende overgang fra hovedhvælving til forrand, de rødlige kæbepalper og de bagtil yderst svagt behårede dækvinger. Ternet møgbille har en tydelig overgang mellem hovedhvælving og forkant, sorte kæbepalper, samt tydelig behåring bagtil på dækvingerne. Endvidere kan levestedet normalt tjene til hjælp - Flad møgbille findes ofte på enge og i skov, hvor Ternet møgbille er en rigtig hede- og overdrevsart.

Udbredelse

: Flad møgbille er vidt udbredt og almindelig i Danmark, ligesom den er talrig i resten af Nordeuropa.
Flad Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flad møgbille ses typisk i forsommeren og igen - hvis man er heldig - i en ny generation inden overvintring.

Tidsmæssig fordeling

af Flad Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Flad Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flad Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Flad møgbille overvintrer i jordbunden som voksen og dukker op hen på foråret, normalt i april-maj. Fouragering finder sted i dyregødning, men æglægningen finder - i modsætning til en række andre møgbiller - primært sted i jorden ved siden af eller under selve gødningen. Larven søger derefter op i gødningen. Udviklingen fra æg til voksen sker i løbet af blot 40-45 dage ved høje temperaturer og op til 75 dage ved lave temperaturer i skygge. Normalt vil den nye generation tage føde til sig inden overvintring.

Levested

: Flad møgbille er ikke glad for kraftig varme, og den findes typisk på skyggede lokaliteter, endog i egentlig skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gittings, T & P.S. Giller

, 1997: Life History Traits and Resource Utilisation in an Assemblage of North Temperate Aphodius Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). -

Ecography 20: 55-66.

Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

Ljungberg, H. & K. Hall, 2009: Nyckel till svenska dyngbaggar. Länsstyrelsen i Gotlands län. Uppsala. 33 pp.

De senest indberettede arter i Naturbasen: