Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Strophosoma faber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,8-5,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene og benene er sorte eller mørkebrune, sidstnævnte med spredt brunlig eller grålig behåring og skælklædning. Kroppen er brunligt eller gråligt skælklædt med ret lange opstående og udstående hår, især på dækvingerne.

Lårene er utandede, bagskinnebenene har på indersiden nær spidsen et tydeligt indsnit, som er kraftigst hos hannen. Snuden er bred. Øjnene er stærkt hvælvede og udstående med rundet spids. Pronotum er meget bredere end langt. Dækvingerne er forholdsvist langstrakte og indsnævret lige bagved roden.

Strophosoma faber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Andre arter i slægten (Strophosoma sp.) kan ligne ved første øjekast, men de adskilles let ved højst at have korte børster og i øvrigt betydeligt smallere pronotum.

Sandgråsnude (Philopedon plagiatus) og Attactagenus plumbeus kan måske ligne ved første øjekast, men de har væsentligt bredere dækvinger og meget kortere behåring på dækvingerne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland og Bornholm.
Strophosoma faber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Strophosoma faber baseret på Naturbasens observationer:
Strophosoma faber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strophosoma faber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet tør sand- og grusbund, hvor den lever på forskellige planter fra Kurvblomstfamilien, f.eks. Håret høgeurt og Mark-bynke. Larven lever i jorden ved rødderne af værtsplanterne.

Levested

: Overdrev, kystskrænter, grusgrave og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: