Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Søren Peter Pinnerup
    Foto: Søren Peter Pinnerup

Atlas

: Toplettet Brodbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8 mm. Overvejende sort, oversiden er ret mat med nedliggende brunlig og grålig behåring, der på hver dækvinge danner en grå plet lidt bag midten.

Bagkroppen er trukket ud i en spids, som ikke dækkes af dækvingerne, deraf det danske navn for familien, Brodbiller.

Toplettet Brodbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Brodbillerne ligner hinanden en del i form, men dækvingepletterne er helt karakteristisk for arten. Den eneste anden plettede brodbille vi har, er Småplettet Brodbille (Curtimorda maculosa), som slet ikke ligner, idet den har talrige små pletter på hver dækvinge.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. I Vestjylland er den ikke fundet efter 1960. Udbredt og ret almindelig i de østlige egne, sjældnere i Jylland.
Toplettet Brodbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august, primært juni og juli.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Brodbille baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Brodbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Brodbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i svampeinficeret ved af løvtræer, heriblandt bøg. Kun sjældent i nåletræ. Det voksne dyr kan findes på stubbe og stammer. Den er også blomstersøgende og kan blandt andet træffes på hvidtjørn.

Levested

: Skove, helt overvejende løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: