Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Clanoptilus marginellus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. Kendelig ved ved metalgrønne eller metalblå krop med røde siderande på pronotum og rød spidsplet på dækvingerne.

Benenes for- og ofte også mellemfødder, samt i varierende grad forskinnebenene, er rødgule, følehornene er rødgule på undersiden og sortgrønne på oversiden, hos hannen er 1. led stærkt fortykket, meget tykkere end andet led, hos hunnen kun lidt tykkere end 2. led. Hovedet er fortil gult. Pronotums siderande varierer i bredde, men siderandene er altid røde i hele deres udstrækning. Dækvingerne har en rødgul spidsplet, hos hannen er der i spidspletten et dybt indtryk med en lang nedadrettet og sort udvækst, samt ovenfor denne en bagudrettet trekantet forlængelse. Hele oversiden er dækket af lang og sort opstående behåring.

Clanoptilus marginellus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Skovmalakitbille (Malachius bipustulatus) og Cordylepherus viridis kan ligne en del, men begge adskilles ved at mangle de røde siderande på pronotum.

Overfladisk kan den ligne Axinotarsus marginalis, som også har lyse pronotumsider og dækvingespids, men den adskilles ved at være markant mindre (2,2-3 mm) , ved at mangle opstående behåring på hoved og pronotum og ved at være mørkere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Sønderjylland. Udbredt men ikke helt almindelig.
Clanoptilus marginellus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august

Tidsmæssig fordeling

af Clanoptilus marginellus baseret på Naturbasens observationer:
Clanoptilus marginellus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Clanoptilus marginellus - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet tør og varm jordbund, hvor det voksne dyr træffes på blomster

Levested

: Primært klitter og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: