Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Kærvinterløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5,5 mm. Hovedet er sort eller mørkt rødbrun. Pronotum er rødligt eller brunligt med mørkt midtparti. Dækvingerne er gulbrune, hvert med en aflang sort plet, som indadtil afgrænses af 1. dækvingestribe. Benene er gullige. Følehornene er brune eller brunrøde med gullig rod.

Hovedet har på issen kun meget fine og utydelige punkter. Pronotum er tilsmalnet bagtil, siderne er fra midten til de afrundede baghjørner helt rette, rodgruberne er kraftigt punkterede. Dækvingerne er, bortset fra spredt og fin behåring i de yderste stribemellemrum, glatte og ubehårede, striberne er ret kraftige.

Kærvinterløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Dækvingernes sorte pletter varierer i udstrækning og kan være helt manglende.

Forveksling

: Den sjældne Hedemosevinterløber (Trichocellus cognatus) ligner, men den adskilles let ved, at pronotums sorte plet når ud til sideranden og ved generelt at være mørkere. Derudover har den spredte kraftige punkter på issen og er normalt mindre (3,5-4,2 mm)

Almindelig Brunløber (Bradycellus harpalinus) og Mørk Brunløber (B. csikii) kan også forveksles, men de har normalt lysere følehorn og mangler den sorte plet midt på pronotum. Derudover er de normalt mindre (3,5-4,2 mm) og dækvingerne er mere rødlige eller sorte uden en velafgrænset plet.

Slikløber adskilles let ved at være punkteret og behåret på hele oversiden samt ved at pronotums baghjørner er skarpe. Den er i øvrigt større (5,5-7 mm)

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Kærvinterløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt, da de voksne dyr overvintrer.

Tidsmæssig fordeling

af Kærvinterløber baseret på Naturbasens observationer:
Kærvinterløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kærvinterløber - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet noget fugtig og halvskygget bund, hvor den findes i mos og nedfaldne blade.

Levested

: Moser, enge og løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: