Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager

Atlas

: Violetrandet Løber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: op imod 30 mm. En stor løbebille med et tydeligt violet skær. Kanten af dækvingerne er ofte lidt klarere i farven end inde midt på. Dækvingerne synes helt glatte.

Larven har som de andre Carabus et "gevir" på bagerste led, og adskiller sig fra de andre på det rødlige hoved og bagerste led.

Violetrandet Løber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jes Elnif

Variation

: Farveglansen kan variere en smule, men normalt dog inden for det violette.

Forveksling

: Arten kan meget let forveksles med den sjældne art, Glat løber, (Carabus glabratus), og man bør altid checke næstsidste led af læbepalperne, som hos Violetrandet løber har adskillige hår, mens Glat løber kun har to hår på dette led.

Udbredelse

: Violetrandet løber er udbredt i den østlige del af landet, men noget mere sjælden mod vest. Den er almindelig overalt i Skandinavien.
Violetrandet Løber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses året igennem, om vinteren bl.a. under skovarbejde

Tidsmæssig fordeling

af Violetrandet Løber baseret på Naturbasens observationer:
Violetrandet Løber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violetrandet Løber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler om i sensommeren, men da nogle individer yngler flere gange og overvintrer, kan Violetrandet løber altså træffes året igennem. Den ernærer sig som rovdyr og spiser alt, den kan overmande, herunder meget gerne regnorm.

Levested

: Violetrandet løber findes især i skov, både nåle- og løvskov, men den kan også træffes i agerland under tilgroning, f.eks. på sandmarker og i skovrejsningsområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: