Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Stenus impressus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 3,5-5 mm. Kroppen er sort, på oversiden blank med normalt bronzeagtigt eller grønligt metalskær. Kæbepalperne, benene og følehornene er gullige, sidstnævnte med lidt mørkere rodled og kølle. Knæene er ofte lidt mørkere.

Forkroppen er kraftigt og tæt punkteret. Bagkroppen er finere punkteret. Hovedet er ca. så bredt som dækvingerne og ca. 1 1/3 gang så bredt som pronotum, med ret dybe og brede pandefurer. Følehornene er forholdsvis lange og slanke. Pronotum er ca. så bredt som langt, med svag midtfure og på hver side af denne med et eller to svage længdeindtryk. Dækvingerne er bagud tydeligt udvidede, langs sømmen lidt længere end pronotum og skuldrene er tydeligt afsatte. Bagkroppens sider er tydeligt kantede, alle led er ukølede.

Føddernes 4. led er dybt tvelappet og tydeligt bredere end 2. og 3. led. 3. led er simpelt. Bagfødderne er tydeligt over halvt så lange som bagskinnebenet. 1. bagfodsled er tydeligt længere end kloledet.

Stenus impressus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Stenus er en artsrig slægt, som i Danmark er repræsenteret med 73 arter, så man bør altid være lidt påpasselig med artsbestemmelse af arter er denne slægt.

Stenus impressus er den eneste art danske art med metalskær på oversiden. Denne karakter kan dog ofte være svær at se på fotos, hvorfor der her angives øvrige adskillelseskarakterer for de mest lignende arter.

Stenus geniculatus og flavipalpis ligner, men har ikke eller kun svagt udvidede dækvinger bagud. Derudover er hovedet lidt smallere end dækvingerne og ca. 1 1/4 gang så bredt som pronotum. Stenus geniculatus adskilles yderligere ved at oversiden er mindre blank samt ved at 3. kæbepalpeled, 1. og 2. følehornsled og knæene er noget mørkere.

De sjældne Stenus ludyi og ochropus ligner også en del, men har ikke tydeligt afsatte skuldre og endnu tydligere udvidede dækvinger bagud, se f.eks. S. ochropus her: www.kerbtier.de...Stenus-ochropus-n.jpg

Billedoversigt over alle danske Stenus-arter kan ses på nedenstående link. Billederne kan klikkes op i høj kvalitet. danbiller.dk/key/genus/Stenus

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Stenus impressus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stenus impressus baseret på Naturbasens observationer:
Stenus impressus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stenus impressus - månedlig fordeling

Biologi

: Findes både på tør og halvfugtig bund. Her findes den typisk blandt visne blade eller i mos.

Levested

: Findes især i skov, men kan også findes på åbne naturtyper, som heder og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: