Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen

Atlas

: Aphodius pictus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-5 mm. En møgbille med samme brungule grundfarve som Tidlig møgbille (A. distinctus), Almindelig møgbille (A. prodromus) og Vintermøgbille (A. conspurcatus), dog i alle tilfælde lidt bredere bagtil. Arten kendes primært på dækvingemønstret, som består af to indadbuede bånd af sorte pletter. Det "inderste" bånd består af en plet ved roden af 5. stribemellemrum, derefter et pletfelt foran midten i 4.-5. stribemellemrum, inden der omkring eller lige efter midten optræder et felt i 2. og/eller 3. stribemellemrum. Yderbuen består af en skulderplet i 7. mellemrum og en midtplet i 7. mellemrum, inden der optræder en takket tværplet bag midten i 2.-5. stribemellemrum. Forstod I det? Ellers kig på billedet af arten

Variation

: Pletternes udseende og udstrækning kan variere, men helhedsindtrykket er hovedsageligt en lys art.

Forveksling

: For den uøvede vil forveksling især kunne finde sted med Aphodius paykulli og Vintermøgbille, men A. paykulli er normalt væsentligt mørkere og med en mørkere gul grundfarve, mens Vintermøgbille har mere distinkte pletter.

Udbredelse

: Arten anses for at være udbredt i Jylland, hvorimod den er sjælden på Sjælland. Den er nyindvandret og under udbredelse i Skåne og Halland, men dog stadig sjælden.

Ellers findes den udbredt i Europa syd for Danmark.

Aphodius pictus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er truffet både efterår, vinter og forår, og larveudviklingen finder utvivlsomt sted i løbet af sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Aphodius pictus baseret på Naturbasens observationer:
Aphodius pictus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aphodius pictus - månedlig fordeling

Biologi

: Aphodius pictus lever som voksen bille primært i hestegødning. Æglægning finder formentlig sted i kanten af gødningen, men muligvis kan arten også træffes i kompost, rådnende tang og rig muld? Arten har én generation årligt.

Levested

: Aphodius pictus er i Danmark tilsyneladende især knyttet til tørre overdrev, mens den i Sverige primært angives som en strandengs-art. Under alle omstændigheder er den ligesom Vintermøgbille en typisk vinterart - derfor vil den voksne bille utvivlsomt primært findes i hestegødning, der er den eneste gødningstype, som tiltrækker møgbiller i vintermånederne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Forshage, M. (2003): Förändringar i dyngbaggefaunan tendenser i abundans

och utbredning hos dynglevande bladhorningar och deras släktingar

i Sverige sådana de avspeglas i samlingar och i litteraturen. Sveriges lantbruksuniversitet,

Examensarbete i Entomologi, 2003: 2. www.ebc.uu.se...Ex_SLU.pdf

Jørum, P. (2006): Den danske rødliste - torbister. www2.dmu.dk...data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: