Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Kristian Raaschou
    Foto: Kristian Raaschou
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Sydlig Blomsterbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-17 mm. Hoved og pronotum er sorte. Pronotum har på hver side lidt over midten to tydelige sideknuder. Følehornene sorte, 3. til 11. led med gul rod. Benene er overvejende gule, med mørkere fødder. Bagbenene med mørk lår- og skinnebensspids.

Dækvingerne er lysegule med sort søm og spids og har 3 sorte tværbånd hvoraf de to forreste ofte er opløst i pletter. Dækvingerne er bagud stærkt tilsmalnede.

Hannens bagskinneben har to tænder på indersiden, en ved midten og en nær spidsen.

Sydlig Blomsterbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dubbeld Samplonius

Variation

: Dækvingernes farve varierer en del. De to forreste sorte tværbånd kan enten være fuldstændige eller begrænset til små sorte pletter.

Hos hannen kan følehornenes gule rodled helt mange.

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed vil være den meget sjældne Smal blomsterbuk (Strangalia attenuata). Ud over at være væsentligt slankere end Sydlig blomsterbuk, mangler den gul basis på de enkelte følehornsled, og har i stedet sorte følehorn der gradvist bliver lysere mod spidsen. Desuden mangler pronotum sideknuder. Endelig er dækvingernes farvetegning oftest væsentligt anderledes hos de to arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig i det meste af udbredelsesområdet. I den vestlige halvdel af Jylland er den dog sjælden.
Sydlig Blomsterbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august. Topper i antal i starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sydlig Blomsterbuk baseret på Naturbasens observationer:
Sydlig Blomsterbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydlig Blomsterbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i stubbe og stammer af løvtræer, formentlig især eg og hassel. Arten har mindst en toårig livscyklus. Forpupningen finder sted i sommeren og de voksne dyr klækker i løbet af juni og juli. Ses ofte i færd med at søge pollen på blomster.

Levested

: Løvskove med dødt ved.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: