Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Stribet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Let kendelig ved den overvejende brungule farve, brede hvidgule sider på pronotum samt aflange hvide pletter og længdebånd på dækvingerne.

Hovedet er hvidgult, bagtil sort. Pronotum har, foruden de hvidgule sider, typisk et hvidt parti ved roden. Dækvingernes farvetegning består dels af et længdebånd ved sømmen og nær sideranden og dels af aflange pletter nær sømmen.

Stribet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Steen Larsen

Variation

: Især dækvingernes farvetegning er ret varierende, men den lader dog altid til i det mindste at have antydningen af længdebåndene eller de aflange pletter

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Attenplettet mariehøne (Myrrha octodecimguttata) findes ligesom Stribet mariehøne på diverse nåletræer, men udover anderledes udseende pletter på dækvingerne, har den også væsentligt smallere hvidgule sider på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er udbredt, men dog ikke helt almindelig.
Stribet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober, især maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af bladlus på fyr, gran og lærk.

Levested

: Nåleskove og andre steder med nåletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

De senest indberettede arter i Naturbasen: