Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Urskovshvepsebuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 12-20 mm. Minder i form og farve om Stor hvepsebuk (Plagionotus arcuatus), men de gule tværstriber på hoved, pronotum og dækvinger er mere udtalte, og farven er stærkere og mørkere gul. Især de bagerste tværstriber på dækvingerne er dominerende over den sorte farve.
Urskovshvepsebuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Stor Hvepsebuk (Plagionotus arcuatus).

Udbredelse

: Formentlig uddød i Danmark.
Urskovshvepsebuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra maj til juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Urskovshvepsebuk baseret på Naturbasens observationer:
Urskovshvepsebuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Urskovshvepsebuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler hovedsageligt i eg, hvor larven lever mellem bark og ved i nyligt døde træer. Øvrig udvikling og livscyklus som hos Stor hvepsebuk.

Levested

: Arten, som er ikke fundet herhjemme under naturlige omstændigheder i over 140 år, regnedes tidligere for uddød i DK. Men aktuelle fund i Jægersborg Dyrehave kunne tyde på en naturlig bestand

Trusler

: Fjernelse af ynglemateriale som knækkede og nedfaldne stammer og grene især fra gamle ege og fældede og opstablede egestammer i gamle løvskove er den største trussel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Natur og Museum nr. 3 september 2007, Træbukke, Phillip Francis Thomsen

De senest indberettede arter i Naturbasen: