Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mathias Holm
    Foto: Mathias Holm
  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen

Atlas

: Phyllobius arborator overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Arten har, ligesom mange af slægtens andre arter, grøn skælklædning på kroppen og lårene.

Phyllobius aborator er blandt andet kendetegnet ved de lange ben med kraftigt fortykkede lår, især hos hannen. Alle lår har på undersiden en kraftig tand. Lårene er i øvrigt rødgule ved roden, hvilket er synligt når dyret betragtes oppefra. Følehornene er rødgule, skaftet (1. følehornsled) er normalt mørkere mod spidsen. Skinnebenene og fødderne er rødgule. Øjnene er tydeligt udstående.

Dækvingerne har lang og opstående behåring.

Phyllobius arborator
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mathias Holm

Forveksling

: Ligner mest Bøgeløvsnudebille (Phyllobius argentatus) som også kan have rødlig lårrod. Den har dog svagere udstående øjne, kortere ben med mindre kraftige forlår og kortere dækvingebehåring. I øvrigt er følehornene hos denne art typisk ensfarvede rødgule, mens arborator normalt har sort spids på følehornsskaftet.

Phyllobius maculicornis har altid sort lårrod, kortere ben og meget kort og utydelig dækvingebehåring. P. argentatus og maculicornis er begge mindre end arborator og måler ca. 4-6 mm.

Nældesnudebille (Phyllobius pomaceus) adskilles ved at have lige følehornsskaft og manglende opstående dækvingebehåring.

Phyllobius calcaratus adskilles ved rødlige ben.

Phyllobius virideaeris mangler tænder på lårene og har ikke fortykkede lår. Desuden er den væsentligt mindre.

Ligner i øvrigt overfladisk flere af Polydrusus-arterne, som dog alle har rødlige ben.

Udbredelse

: Arten blev konstateret som ny for Danmark i juni 2017. Her blev den observeret i Nagbøl Skov og den nærliggende Søndermose i Kolding Kommune, hvor den forekom i meget stort antal. I de kommende år kan det forventes at den dukker op i flere sønderjyske skove, eftersom den ikke stiller store krav til habitatet.
Phyllobius arborator - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Phyllobius arborator baseret på Naturbasens observationer:
Phyllobius arborator - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Phyllobius arborator - månedlig fordeling

Biologi

: Foretrækker overskyggede habitater hvor den lever på en lang række træer og buske. I Danmark er den observeret på ahorn, brombær, bøg, hassel, rød-el, pil, hvidtjørn, Prunus sp. og bævreasp. Det voksne dyr kan ofte ses side på bladenes overside, men kravler ned på undersiden hvis det forstyrres

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
gbif.org - Phyllobius arborator: www.gbif.org/species/100410731

De senest indberettede arter i Naturbasen: