Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas

Atlas

: Hundelavbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-5 mm. Den er overvejende matsort med små lyse børster på benene, følehornenes første 2 led, hovedet og pronotum. 3.-10. led har lange og sorte udstående børstehår.

Følehornenes 4.-9. led er stærkt tværbrede, specielt de midterste. Hovedet er stort og udvidet foran øjnene. Pronotum er svagt tilsmalnet fremefter med omtrent rette sider, på midten med en dyb længdefure. Dækvingerne har kraftige punktstriber og er over skuldrene lidt bredere end pronotum.

Hundelavbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Udstrækningen af de hvide børster kan variere lidt.

Forveksling

: Arten er meget karakteristisk, blandt andet som følge af de meget kraftige følehorn og hovedet som er tydeligt udvidet foran øjnene.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Sydsjælland. Den er ret almindelig, men som følge af den skjulte levevis, ses den sjældent hvis man ikke leder målrettet efter arten. Den eftersøges bedst ved at banke mos og lav over en hvid bakke eller lignende.
Hundelavbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september, men den kan også findes i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Hundelavbille baseret på Naturbasens observationer:
Hundelavbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hundelavbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes på lysåben sandbund under mos og lav, specielt Hunde-Skjoldlav (Peltigera canina).

Levested

: Overdrev, sandmarker, klitter og.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: