Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kristoffer Hansen
    Foto: Kristoffer Hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Almindelig Sumpløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,8-6 mm. Hovedet er sort og pronotum er rødgult. Scutellum er sort eller brunligt. Dækvingerne er fortil rødgule, bagtil med udbredt sort tegning, der kun efterlader en plet foran spidsen, sømmen foran denne samt sideranden rødgule. Forranden af dækvingernes sorte tegning er tydeligt buet. Benene er gullige. Følehornene er mere eller mindre mørke med ensfarvet gulligt 1. led og rødlig spids.

Hovedet er normalt tydeligt smallere end pronotum. Pronotum er bagtil ret bredt, siderne er rundede. Dækvingerne har fine striber.

Almindelig Sumpløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Lausen

Forveksling

: Kan forveksles med Badister lacertosus, unipustulatus og meridionalis.

B. lacertosus (Broget Sumpløber) adskilles let ved at forranden af dækvingernes sorte tegning er næsten helt lige, og ikke buet som hos bullatus. Derudover er den større (6,1-7,2 mm) og 1. følehornsled er mod spidsen mere eller mindre mørkt. Scutellum er hos denne art rødligt eller brunligt.

B. unipustulatus (Pragtsumpløber) adskilles ved at pronotum er kortere og meget kraftigere tilsmalnet bagud. Derudover er hovedet bredere, 1. følehornsled er normalt mørkere mod spidsen og dækvingernes sorte tegning er normalt væsentligt mindre udbredt. Den er i øvrigt ligeledes større (6,9-8,2 mm).

B. meridionalis er også større (6,2-7,1 mm) og adskilles yderligere ved at 1. følehornsled mod spidsen er mørkere. Arten er kun fundet i Danmark 2 gange for en del år siden og antages kun at optræde som tilfældig strejfer her i landet.

Stenolophus teutonus (Spraglet Damløber) kan ligne lidt ved første øjekast, men mangler blandt andet den rødgule dækvingeplet foran spidsen.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Almindelig Sumpløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, men den er særligt talrig i foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sumpløber baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sumpløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sumpløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten kan findes på både fugtig og tør bund.

Levested

: Både i skov og lysåbne naturtyper. Kan også findes i haver, parker og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: