Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis

Atlas

: Løvtræsmyrebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-13 mm. En smal og langstrakt bille med lange ben. Følehornene og benene er brungule med sorte lårspidser. Kroppen er brunsort, på dækvingerne med gullige tegninger bestående af et skråt bagudrettet bånd fra skulderen til sømmen, en plet omkring midten og en spidsplet.

Følehornenes 3. led er ca. dobbelt så langt som 2. led. Pronotum er lidt længere end bredt og lidt smallere end hovedet over øjnene. Dækvingerne har punktrækker der kun er tydelige til lidt forbi midten.

Løvtræsmyrebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Den sjældne Husmyrebille (Opilo domesticus) ligner meget, men den har punktrækker der er tydelige næsten helt til spidsen og følehornenes 3. led er kun lidt længere end 2. led. Den er desuden kun fundet indendørs i huse, lagerbygninger og lignende. Er dyret fundet i det fri og ikke i umiddelbar nærhed af bebyggelse, vil det i praksis altid være Løvtræsmyrebille.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland og Nordvestjylland. I Sønderjylland er den ikke fundet efter 1900. Ret udbredt i de østlige egne, mens den i Jylland og på Fyn er sjælden.
Løvtræsmyrebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Løvtræsmyrebille baseret på Naturbasens observationer:
Løvtræsmyrebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løvtræsmyrebille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på udgåede eller døende stammer og grene af løvtræer. Her lever den af larver af vedborende insekter. Arten er nataktiv, men kan om dagen blandt andet findes under bark.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: