Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Almindelig Marksmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Lænde: 4,2-5 mm. Hovedet og pronotum er sorte, sidstnævnte normalt med lysere forrand og baghjørner. Dækvingerne er brungule, normalt med en sort sømstribe. Oversiden er blank med ret langt og lidt opstående gullig behåring. Følehornene og benene er gullige.

Pronotum er lidt bredere end langt med fin og spredt punktur, baghjørnerne er spidse. Dækvingernes stribemellemrum er meget fint og spredt punkterede.

Almindelig Marksmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Forveksling

: Smal Kornsmælder (Dalopius marginatus) kan ligne lidt ved første øjekast, men den har længere pronotum med også lysere siderande. Desuden måler den 6,5-8 mm og er dermed noget større.

Den sjældne Xylophilus corticalis har samme størrelse som Almindelig Marksmælder, men den adskilles let ved at have meget kraftigere følehorn. Derudover er dækvingerne kortere og ikke lige så tilspidsede.

Udbredelse

: Arten er almindelig i størstedelen af landet. Dog er den sjælden i den vestlige del af Jylland, og den er aldrig fundet i Nordvestjylland.
Almindelig Marksmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært juni til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Marksmælder baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Marksmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Marksmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i jorden.

Levested

: Både i skov og lysåbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: