Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Ravn Jensen
    Foto: Jonas Ravn Jensen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Stor Klitskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-8,5 mm. Helt sort. Følehornene er ret korte og ikke synligt udvidede mod spidsen. Forskinnebenene er jævnt udvidede mod spidsen. Kroppen er ret blank. Pronotum er ca. så bredt som dækvingerne, fint og tæt punkteret, med bagtil indbuede sider og retvinklede baghjørner. Dækvingerne har kraftige punktrækker, mellemrummene er fint punkterede og skiftevist svagt og stærkere hvælvede.
Stor Klitskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Kan overfladisk ligne Skræntskyggebille (Opatrum sabulosum), der dog er meget mattere, har tydeligt udvidede følehorn samt længderækker af store knuder på dækvingerne og ingen punktrækker.

Lille Klitskyggebille (Melanimon tibialis) adskilles let ved at være meget mindre (3,5-4,5 mm). Desuden har den en stor og kraftig tand ved forskinnebenenes spids og den mangler dækvingernes punktrækker.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men den er ikke almindelig.
Stor Klitskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-august, med flest fund maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Klitskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Stor Klitskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Klitskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet åben sandbund, hvor larven lever i jorden ved planterødder, som man formoder at den ernærer sig af. Billen kan i solskin ofte ses kravle rundt i sandet.

Levested

: Klitter, strande, havskrænter mm. Forekommer udelukkende på kystnære lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: