Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Archarius pyrrhoceras overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,6-2,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen og benene er sorte. Dog er hannens snude ofte rødlig mod spidsen. Følehornene er rødgule med mørk kølle.

Snuden er lang, tynd og bøjet, hos hannen en anelse længere end hovedet og pronotum tilsammen, hos hunnen ca. 1 1/4 gang så lang som hovedet og pronotum tilsammen. Dækvingernes stribemellemrum har højst 2 rækker med hår og er kun lidt bredere end striberne. Følehornssvøben (leddene mellem skaftet, dvs. 1. led, og køllen) er 7-leddet. Følehornskøllen er tydeligt under dobbelt så lang som bred. Lårenes tænder er svage. Kløerne er tandede.

Foto i høj kvalitet (kan klikkes op i stort): danbiller.dk/beetle/5442

Archarius pyrrhoceras
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Curculio salicivorus ligner, men adskilles let ved at følehornssvøben i hvert fald er delvist mørk, normalt helt mørk. Derudover er stribemellemrummene betydeligt bredere end striberne og mellemrummene har hist og her 3 rækker med hår. Normalt danner pronotums behåring 3 antydede længdebånd, som aldrig ses hos pyrrhoceras. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/5443

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Archarius pyrrhoceras - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Archarius pyrrhoceras baseret på Naturbasens observationer:
Archarius pyrrhoceras - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Archarius pyrrhoceras - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er primært tilknyttet pil. Forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: Skove og skovbryn, moser mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: