Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jan  Nielsen
    Foto: Jan Nielsen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Atlas

: Fireplettet Glansbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-5 mm. Benene er sortbrune med lysere fødder og følehornene er sorte, ofte med lysere følehornssvøbe. Kroppen er sort med 2 hvidgule pletter på hver dækvinge, hvoraf den ene er placeret fortil og den anden bag midten. Den forreste plet har normalt en smal udvidelse mod dækvingeroden, den bagerste plet er meget tværbred og ofte opløst i 2 pletter. Pronotum er stærkere tilsmalnet fortil end bagtil. Dækvingernes sider er ikke parallelle
Fireplettet Glansbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Kan især forveksles med Glischrochilus quadrisignatus, som også har hvidgule pletter på dækvingerne, men hos denne art er den forreste plet ikke pludseligt og smalt udvidet mod dækvingernes rod og den bagerste plet er mere rund.

Glischrochilus hortensis ligner i formen, men adskilles let ved at have gulrøde dækvingepletter og ved at den forreste dækvingeplet er mere rund.

Glischrochilus quadripunctatus har ligeledes gulrøde dækvingepletter og adskilles i øvrigt ved den meget smallere form, parallelsidede dækvinger og pronotum som er stærkere tilsmalnet bagtil end fortil.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. I Sønderjylland er den ikke fundet efter 1960. En relativt sjælden art.
Fireplettet Glansbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Glansbille baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Glansbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Glansbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært ved udsivende træsaft og under bark på løvtræer, heriblandt bøg og birk.

Levested

: Primært løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: