Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Curculio villosus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,8-4,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er sorte, forlårenes tand er svag, mellem- og baglårenes tænder er kraftigere. Følehornene er rødbrune og blive mørkere mod spidsen. Kroppen er sort med spættet og hvidgrå tegning. Snuden er noget krummet mod spidsen, hos hannen ca. halvt så lang som kroppen, hos hunnen ca. 1/4 kortere end kroppen. Pronotum er lidt bredere end langt med noget rundede sider, fortil ret stærkt tilsmalnet. Dækvingerne har noget fremstående skuldre og ret kraftige striber.
Curculio villosus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk med den sorte og spættede krop. Dog kan Æblesnudebille (Anthonomus pomorum) have lignende farvetegning, men den adskilles let ved den slankere krop, mindre øjne der er tydeligt udstående, kraftige tænder på forlårene mm.

Den væsentligt mindre Curculio crux er også sort, men her danner dækvingernes tegninger et kors og er derudover overvejende sorte. Den bør derfor ikke kunne forveksles

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. En udbredt men relativt sjælden art
Curculio villosus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Curculio villosus baseret på Naturbasens observationer:
Curculio villosus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Curculio villosus - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på eg hvor larven lever i galler dannet af Ege-kartoffelgalhveps (Biorhiza pallida). Her spiser den både af selve gallen, men også galhvepen larver. Der kan være op til 10 larver i en galle. Den forpupper sig i jorden og kommer frem det efterfølgende forår.

Levested

: Steder med eg der er angrebet af Ege-kartoffelgalhveps, det kan være i skov, skovbryn og på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Citat af Christer Reiråskag:

www.fugleognatur.dk/gallery...

De senest indberettede arter i Naturbasen: