Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Pukkelbladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,5 mm. Let kendelig ved de sorte dækvinger og den helt rødgule forkrop med udstående knuder på pronotums sider.

Følehornenes inderste 3-4 led er rødgule, de efterfølgende mørke. Benene er ensfarvede rødgule. Pronotum er ret tæt og ret kraftigt punkteret. Dækvingerne er tæt og kraftigt punkterede.

Pukkelbladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: I sjældne tilfælde forekommer den i en lysere udgave med helt rødgule følehorn, og et rødgult parti på dækvingernes yderrand ved skuldrene.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre arter. De to andre arter i slægten med sorte dækvinger har begge sort hoved, og kan derfor ikke forveksles. Der henvises alligevel til dem her da de findes på de samme værtsplanter og derfor ofte kan findes sammen.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig, dog med undtagelse af Bornholm hvor den ikke er fundet efter 1960.
Pukkelbladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Pukkelbladbille baseret på Naturbasens observationer:
Pukkelbladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pukkelbladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af poppel, heriblandt bævreasp. Artens levevis formodes at være som hos Zeugophora flavicollis: Det voksne dyr gnaver på bladenes underside. Æggene lægges i juni-juli på bladenes underside. Larverne minerer i bladene. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: Skove med arter af poppel, typisk bævreasp. Kan dog også findes på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: