Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Fynn-Rasmus Alt
    Foto: Fynn-Rasmus Alt
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Atlas

: Cantharis obscura overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-13 mm. Ben og følehorn er sorte, sidstnævnte er i hvert fald på rodens underside rødgul. Hovedet er sort, kun ved forhovedets sider smalt rødgule, hvilket er næsten utydeligt når dyret betragtes oppefra. Pronotum er sort med bredt rødgule sider. Siderne er rundede og bag- og forhjørnerne er afrundede. Dækvingerne er sorte, over skuldrende ikke eller kun meget lidt bredere end pronotum
Cantharis obscura
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johnny Lund Jeppesen

Forveksling

: Mange forveksler arten med Stor blødvinge (Cantharis fusca), som også kan have næsten helt sort midtparti på pronotum og sorte ben, men den adskilles ved at hovedet fortil er tydeligt rødgult, og at 1., 2. og delvist 3. følehornsled er rødgule.

Cantharis rustica er, foruden ved de ovennævnte karakterer, kendetegnet ved delvist røde lår.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Lolland-Falster-Møn. I Nordvestjylland er arten dog ikke fundet efter 1900, og i Sønderjylland ikke efter 1960. Ret sjælden i de vestlige og sydligste egne, men almindelig i resten af landet.
Cantharis obscura - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af april til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Cantharis obscura baseret på Naturbasens observationer:
Cantharis obscura - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cantharis obscura - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Åbent land med blandet løvskov og urter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: