Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm

Atlas

: Tvefarvet Skovsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-9 mm. Følehorn, hoved, pronotum og scutellem er sorte. Benene er sorte med brunlige fødder. Dækvingerne er brunrøde, den bagerste 1/3 sort. Hele oversiden er sort behåret. Pronotum er ca. så langt som bredt og ret fint og tæt punkteret. Dækvingerne er parallelle fortil, og ret kort tilspidsede bagtil. Dækvingernes punktstriber er ret fine, stribemellemrummene er fint punkterede.
Tvefarvet Skovsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Variation

: Oversidens behåring kan undertiden være lysere.

Hos hunnen er følehornene ca. så lange som pronotum, hos hannen lidt længere.

Forveksling

: Arten er meget karakteristisk og bør ikke kunne forveksles med andre arter. Den nu uddøde Ampedus elegantulus er også sort på dækvingespidserne, men den adskilles let ved dækvingernes gule farve. I sjældne tilfælde kan dækvingernes sorte farve mangle, hvilket giver den en overfladisk lighed med Ampedus pomorum eller hjorti.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Tvefarvet Skovsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli, især i slutningen af maj og starten af juni. Fra efteråret indtil de voksne dyr kommer frem i april og maj, kan de findes i puppekamre i værtstræet.

Tidsmæssig fordeling

af Tvefarvet Skovsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Tvefarvet Skovsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvefarvet Skovsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Parring finder sted i maj-juni med efterfølgende æglægning i dødt ved af forskellige løv-og nåletræer, hvor larven lever omkring 2 år dels af rov, f.eks. andre billelarver, og dels af det døde ved. Forpupning i eftersommeren/efteråret i et kammer hvor imago overvintrer og kommer frem i det tidlige forår.

Levested

: Arten er ikke kræsen i sit valg af habitat og værtstræ og kan både træffes i moser og skove og er f.eks. meget udbredt i nåletræsplantager og er den almindeligste af vore Ampedus-arter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Martin, Ole (1989): Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. Entomologiske Meddelelser, Bind 57, Hefte 1-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: