Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Hasselbladruller overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Let kendelig ved røde dækvinger og rødt pronotum i kombination med det sorte hoved, som er stærkt tilsmalnet bagtil.

Følehornene er sorte. Benene er overvejende sorte, normalt med delvist røde lår. Snuden er kun lidt længere end bred. Pronotum er blankt, næsten upunkteret, med en smal længdefure i midten og foran roden en tværfure. Scutellum er sort. Dækvingerne er længere end brede med kraftige punktstriber.

Hasselbladruller
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Benenes farve kan variere en del. Oftest er lårene røde med sort spids, men også skinnebenene kan være delvist rødlige. Omvendt kan benene sjældent være næsten helt sorte.

Forveksling

: Eneste forvekslingsmulighed er Egebladruller (Attelabus nitens). Den adskilles let ved ikke at have tilsmalnet hoved bagtil. Desuden er kroppen betydeligt bredere med dækvinger der er ca. så lange som brede, og benene er altid helt sorte.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. Sjælden i løvskovsfattige egne som Vestjylland, ellers ret almindelig.
Hasselbladruller - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hasselbladruller baseret på Naturbasens observationer:
Hasselbladruller - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hasselbladruller - månedlig fordeling

Biologi

: Lever først og fremmest på hassel, hvor hunnen danner bladruller som larven lever i. Larvens udvikling varer en par måneder og forpupningen finder sted i bladrullen.

Levested

: Skove, skovbryn og levende hegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1965. Danmarks Fauna 69 Biller XXI. Snudebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: