Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Lars S. Madsen
  Foto: Lars S. Madsen
 • Fotograf: Erik Larsen
  Foto: Erik Larsen
 • Fotograf: Erik Larsen
  Foto: Erik Larsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Behåringen på læbepalperne benyttes til identifikation.

Atlas

: Glat Løber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 22-29 mm. En stor løbebille, sort med blålig glans, der ofte bliver kraftigere mod randen. Dækvingerne virker helt glatte, men i stor forstørrelse ses den fine kornede struktur. Dækvingerne kraftigt hvælvede og pronotum meget bredt, kun lidt smallere end dækvingerne og på midten kraftigt hvælvet.
Glat Løber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Variation

: Intensiteten af den blå glans varierer.

Forveksling

: Kan især forveksles med Violetrandet Løber (Carabus violaceus), som den kan ligne meget. Kendes fra denne på antallet af børster (hår) på læbepalpernes næstsidste led: på Glat Løber er der kun to (figur 1), mens Violetrandet løber har flere.

Udbredelse

: I Danmark en sjælden art, tidligere kendt fra bestande i Århus-Silkeborg området samt Nordsjælland. Ifølge rødlisten forekommer der kun enkelte, spredte fund uden for disse områder, men bestande er for nyligt blevet påvist ved Gyttegård-Gråhede i Sydjylland, samt i en stor skov i Himmerland. I Europa udbredt fra Alperne til Nordkap.
Glat Løber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedsageligt maj-august (se "biologi" ovenfor).

Tidsmæssig fordeling

af Glat Løber baseret på Naturbasens observationer:
Glat Løber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Løber - månedlig fordeling

Biologi

: Victor Hansen beskriver arten som værende fremme som imago maj-august, men andre har beskrevet fund af overvintrende eksemplarer, og den kan derfor træffes når som helst på året, dog overvejende sent forår samt sommer. Den er som de andre Carabus-arter et rovdyr, der æder alt, hvad den kan overmande, såsom regnorme, andre biller osv. Hovedsageligt nataktiv, men beskrevet af Victor Hansen som undertiden dagaktiv - især i regnvejr.

Levested

: I Danmark altovervejende et skovdyr. Arten er ikke specielt varmekrævende og kan derfor trives i tæt, mørk skov, gerne på noget fugtig bund. Høj nåleskov med tykt mostæppe er den foretrukne habitat i Danmark. I udlandet er arten fundet på fugtige hedeområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
DMUs rødliste

Victor Hansen - Biller XXIV

Carl H. Lindroth, Frits Bangsholt - The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark

De senest indberettede arter i Naturbasen: