Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Jysk Blomsterbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-12 mm. En kraftig og bred træbuk, med gullig behåring på oversiden. Følehorn og ben er sorte. Hoved og pronotum er sorte, sidstnævnte med en kraftig udstående hårdusk på baghjørnerne og en bred tværfure ved langs roden, som er afbrudt ved midten. Dækvingerne er blegt gule med sorte pletter, hvert dækvinge normalt med 2-3 pletter fortil, en lidt større bag midten og en spidsplet.

Følehornene er hos hunnen så lange som pronotum og dækvingerne tilsammen, hos hannen lidt længere.

Jysk Blomsterbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Variation

: Især udseendet af dækvingernes forreste pletter kan variere. Sjældent kan de være helt sammenflydende eller omvendt mangle helt

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed vil være den sjældne Seksbåndet blomsterbuk (Judolia sexmaculata). Eksemplarer med udbredt gul tegning på dækvingerne kan ligne Jysk blomsterbuk, men Seksbåndet blomsterbuk adskiller sig let ved altid at have sort dækvingesøm og siderand og er desuden tydeligt smallere.

Udbredelse

: Arten er fundet i Jylland, på Fyn og Nordøstsjælland. Arten er almindelig i Jylland men sjælden på Fyn. På Nordøstsjælland er der kun gjort et enkelt fund.
Jysk Blomsterbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august, hyppigst juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Jysk Blomsterbuk baseret på Naturbasens observationer:
Jysk Blomsterbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jysk Blomsterbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i løvtræ, blandt andet eg og birk. Larven lever i rødderne af nyligt døde træer, og udviklingen er formentlig toårig. Forpupning finder sted i april-maj i jorden nær rødderne, hvorefter de nyklækkede voksne fremkommer sidst i maj og i juni. Det voksne dyr er pollensøgende og træffes derfor ofte på blomster, blandt andet på skærmplanter.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: