Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Eledona agricola overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Farve: Kroppen er sort eller sortbrun, med brunlige sider på pronotum samt brunlige ben og følehorn.

Længde: 2,8-3,2 mm.

Øvrige kendetegn: Kroppen er mat, ret aflang og hvælvet. Hovedet mangler opstående tænder eller takker. Hovedet og pronotum er meget tæt og kraftigt punkterede. Pronotum er meget bredere end langt med karvede sider. Forhjørnerne er kun svagt fremspringende, siderne er ikke indbuede bagtil og baghjørnerne er stumpvinklede.

Dækvingerne har ret kraftige punktrækker, i mellemrummene med skarpe og ophøjede længderibber.

Eledona agricola
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: En let kendelig skyggebille.

Eledonoprius armatus, der betragtes som værende uddød i Danmark, har dog lignende proportioner og størrelse, men adskilles let ved at have 6 opstående tænder eller takker på hovedet, meget kraftigt tandede sider på pronotum, tandede sider på dækvingerne mm. Arten er sidst set i Danmark i 1884.

Netskyggebille (Bolitophagus reticulatus) er meget større med blandt andet væsentligt anderledes pronotumform.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Vest-, Nordvest- og Nordøstjylland samt Nordvestsjælland. Arten er relativt sjælden, men ret udbredt i de østlige egne, undtagen Bornholm.
Eledona agricola - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-september.

Tidsmæssig fordeling

af Eledona agricola baseret på Naturbasens observationer:
Eledona agricola - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eledona agricola - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever både som voksen og larve på Svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus), normalt på eg, sjældnere på bøg, rød-el eller elm.

Levested

: Løvskove eller alléer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: