Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Smal Sivløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,3-5,2 mm. Benene og følehornene er gullige. Hovedet og pronotum er rødlige, dækvingerne er gullige, ofte med mørkere søm og bagparti. Kroppen er smal og langstrakt. Hovedet er ca. så bredt som langt og panden er fortil længderynket. Pronotum er lige så bredt som hovedet, ca. så langt som bredt og tilsmalnet bagud. Dækvingerne er smalle med tydelig punktur i dækvingernes striber.
Smal Sivløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Kan forveksles med Langhovedet sivløber (Paradromius longiceps). Den adskilles ved at hovedet er tydeligt smallere og længere (længere end bredt), ved at dækvingestribernes punktur er meget svag eller manglende og ved at følehornene og benene er længere. Desuden måler den 5,5-6,5 mm og er dermed større.

Klitsmalløber (Demetrias monostigma) kan overfladisk ligne, men adskilles let ved det sorte hoved, den mere gule krop samt ved at føddernes 4. fodled er tydeligt tvelappet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Smal Sivløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Smal Sivløber baseret på Naturbasens observationer:
Smal Sivløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smal Sivløber - månedlig fordeling

Biologi

: Især tilknyttet sandet bund, hvor den ofte kan ketsjes i vegetationen. Yngler formentlig i sensommeren og efteråret. Overvintrer som voksen.

Levested

: Klitter, strande og overdrev. Kan også findes på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: