Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Klitsmalløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,2-5 mm. Kendelig ved den gullige krop med sort hoved og en sort plet ved dækvingespidsen.

Følehorn og ben er rødgule. Hovedet er helt sort. Pronotum er rødgult og en anelse bredere end hovedet, tilsmalnet bagtil. Dækvingerne har meget svage punktstriber og har ved spidsen en plet, der oftest fortsætter lidt fremefter langs sømmen.

Klitsmalløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Den beslægtede Smuk smalløber (Demetrias imperialis) adskilles let ved at have 3 pletter på dækvingerne samt rødligt halsparti og bør derfor ikke kunne forveksles.

Paradromius longiceps og linearis kan ligne lidt og have sort dækvingespids, men adskilles begge ved at have rødligt hoved og ved ikke at have tvelappede 4. fodled.

Demetrias atricapillus adskilles let ved ikke at have en tydelig plet bagerst på dækvingerne og desuden har den kraftigere tilsmalnet pronotum med udstående baghjørner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Østjylland. Almindelig langs den jyske vestkyst, i det sydfynske øhav, på Lolland-Falster og på Bornholm. Relativt sjælden i de øvrige dele af landet.
Klitsmalløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-september.

Tidsmæssig fordeling

af Klitsmalløber baseret på Naturbasens observationer:
Klitsmalløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klitsmalløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes primært i kystklitter ved sand-hjælme og marehalm. Sjældnere i rørsump langs søer. Yngler i foråret.

Levested

: Kystklitter og søbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: