Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Leif H.  Sørensen
    Foto: Leif H. Sørensen

Atlas

: Langhovedet Sivløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-6,5 mm. Benene og følehornene er gullige. Hovedet er rødgult, pronotum og dækvingerne er gullige, sidstnævnte med mørkere søm og ofte også mørkere spidsparti. Kroppen er meget smal og langstrakt. Hovedet er smalt og langt, tydeligt længere end bredt, kun længderynket ved øjnenes inderrand. Pronotum er ca. så langt som bredt og en anelse bredere end hovedet. Dækvingerne er smalle med meget svag eller helt manglende punktur i striberne.
Langhovedet Sivløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Kan forveksles med Smal Sivløber (Paradromius linearis). Den adskilles ved at hovedet er tydeligt kortere og bredere, ca. så langt som bredt, ved at dækvingerne har tydelig punktur i striberne og ved at følehornene og benene er kortere.

Klitsmalløber (Demetrias monostigma) kan overfladisk ligne men adskilles blandt andet ved kortere, bredere og sort hoved, samt ved at føddernes 4. fodled er tydeligt tvelappet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest- og Nordvestjylland, samt Nordvestsjælland.

Tidligere betragtet som værende meget sjælden i Danmark, men i de seneste årtier har den bredt sig, og er nu ret udbredt på øerne, men ikke almindelig.

Langhovedet Sivløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses oftest i yngletiden i marts-maj, sjældnere i efteråret når den nye generation kommer frem.

Tidsmæssig fordeling

af Langhovedet Sivløber baseret på Naturbasens observationer:
Langhovedet Sivløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langhovedet Sivløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler i foråret og den nye generation fremkommer i efteråret. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Kan både findes på fugtig bund ved søbredder, ofte i rørsump, og på tør sandbund i klitter og på strande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: