Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mathias Holm
  Foto: Mathias Holm
 • Fotograf: Kåre Würtz Sørensen
  Foto: Kåre Würtz Sørensen
 • Fotograf: Kåre Würtz Sørensen
  Foto: Kåre Würtz Sørensen

Atlas

: Sølvplettet Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,2-6,2 mm. Kroppen er bronzefarvet og ret mat, på dækvingerne med sorte tegninger og i 3. stribemellemrum to sølvpletter. Benene og følehorene er mørke, ofte med svagt bronzeskær.

Pronotum er ca. 1/3 bredere end langt. Dækvingernes punktstriber er fine, i hvert fald 4. punkstribe er uregelmæssigt bøjet foran midten.

Sølvplettet Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Kroppen kan sjældent have et mere lilla eller blåligt skær. Dækvingernes sorte tegninger kan variere i udstrækning.

Forveksling

: Den overvejende bronzefarvede krop med to lyse pletter i 3. stribemellemrum gør, at den ikke bør kunne forveksles med andre arter.

I Nordtyskland findes arten Bembidion velox, som har lignende farvetegning, men her er benene, undtagen knæene helt rødgule.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Vest-, Syd- og Østjylland, Fyn og Lolland-Falster. En sjælden art, som er rødlistet i Danmark. Arten er tuet af vandløbsregulering og eutrofiering, der forringer forholdene på de sandbanker, som arten hovedsageligt er knyttet til.
Sølvplettet Glansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses oftest i foråret under yngletiden, men den er også fundet i juli og august.

Tidsmæssig fordeling

af Sølvplettet Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Sølvplettet Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sølvplettet Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den er tilknyttet solåbne sandflader med ingen eller kun spredt vegetation. Arten er ofte talrig de steder den forekommer og bliver særligt aktiv i varmt solskin. Yngleperioden ligger i foråret, især i maj.

Levested

: Primært større åer, hvor den er tilknyttet sandbanker, men den kan også findes ved grusgravssøer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: