Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Apion frumentarium overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,3-4,4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Dette er en af Danmarks 5 røde Apion-arter.

Snuden er noget krummet, hos hannen lidt kortere end pronotum, hos hunnen ca. så lang pronotum. Hovedet er konisk og groft punkteret, også på tindingerne. Tindingerne er meget længere end øjnenes diameter. Pronotum er tydeligt tilsmalnet fortil og svagt tilsmalnet bagtil, bredest på midten med stærkt rundede sider. Punkturen er tæt og kraftig. Dækvingerne er ved roden meget bredere end pronotum og er bredest bag midten.

Apion frumentarium
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Variation

: Nyklækkede eksemplarer er gullige.

Forveksling

: Kan forveksles med vores 4 andre røde Apion-arter, nemlig cruentatum, rubiginosum, haematodes og rubens. Den adskiller sig fra alle arterne ved det koniske hoved med meget lange tindinger. Desuden er den normalt meget større end de andre arter, dog med undtagelse af cruentatum, som kan blive op til 3,6 mm. A. cruentatum har også punkterede tindinger tilfælles med frumentarium, hvilket rubiginosum, haematodes og rubens ikke har. Desuden lever sidstnævnte 3 arter kun på Rødknæ, mens Apion frumentarium findes på arter af skræppe, men ikke Strand-skræppe.

Apion cruentatum findes på Almindelig syre, Rødknæ og Strand-skræppe.

Det vil derfor være en god idé at notere sig hvilken plante man har set dyret på.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Apion frumentarium - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-oktober, men da den overvintrer som voksen, kan man også støde på den i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Apion frumentarium baseret på Naturbasens observationer:
Apion frumentarium - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion frumentarium - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Skræppe (Rumex sp.). Æglægningen finder sted fra slutningen af april til starten af juli. Larven lever i plantens rod, stængel eller bladstængel. Den nye generation fremkommer i august.

Levested

: Arten kan findes i mange forskellige naturtyper med forekomst af værtsplanterne. Den kan også findes i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 34: 241-250.

De senest indberettede arter i Naturbasen: