Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Ligebred Græssmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-12 mm. Kroppen er mørkt bronzefarvet, på oversiden med tynd og grå behåring.

Pronotum er ca. så langt som bredt og ret fint og tæt punkteret, baghjørnerne er korte og har langs siden en længdekøl. Pronotums sider er ret svagt rundede. Dækvingernes punktstriber er fine med omtrent flade mellemrum, punkturen er meget fin og ret tæt. Følehornene er savtakkede. 1. bagfodsled er ikke eller næppe længere end 2. led.

Ligebred Græssmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Forveksling

: Kan forveksles med Almindelig Græssmælder (Cidnopus pilosus) og Liden Græssmælder (Limonius minutus).

Førstnævnte adskilles ved at have bredere pronotum (lidt bredere end langt) med mere rundede sider og kraftigere punktur. Derudover er følehornene lidt bredere og de enkelte leds sider mere rundede. Dækvingerne er lidt længere tilsmalnede bagud og stribemellemrummene er lidt kraftigere punkterede.

Liden Græssmælder er mindre (5,6-8 mm) og adskilles yderligere ved at have længere pronotum (lidt længere end bredt) med mere spredt punktur og næsten rette sider. Derudover er følehornene skarpere savtakkede.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Ligebred Græssmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Ligebred Græssmælder baseret på Naturbasens observationer:
Ligebred Græssmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ligebred Græssmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne dyr kan findes på blomster. Larven lever under mos eller ved græsrødder.

Levested

: Solåbne og tørre lokaliteter, ofte på sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: