Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Atlas

: Aphodius paykulli overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4,5 mm. En mindre møgbilleart. Hovedindtrykket er et mørkt og lidt gumpetungt eksemplar af en af de gulbrune arter, men hurtigt erkender man, at dækvingemønstret er noget for sig selv. Arten har to mørke, skrå bånd på dækvingerne. Det inderste og forreste er meget kraftigt og går forrest fra 5. stribemellemrum ned mod midten og ind mod 2. stribemellemrum. Det yderste sorte bånd strækker sig bagud fra skuldrene i 7.-9. stribemellemrum, inden det bevæger sig indad og ender i en stærkt takket tværplet bag dækvingemidten.
Aphodius paykulli
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Variation

: Udstrækningen af det sorte kan variere stærkt, men som udgangspunkt er forreste halvdel af dækvingerne meget mørke.

Forveksling

: Arten vil kunne forveksles med Tidlig møgbille (Aphodius distinctus), der dog er mere aflang, ligesom dækvingemønstret er anderledes. Mønstret hos Aphodius pictus ligner i princippet, men er mere distinkt og fint. Aphodius paykulli er mørk.

Udbredelse

: Arten er vidt udbredt i Europa og Asien, men i Danmark anses den for at være lidt lokalt og spredt forekommende, og det samme gør sig gældende i Sverige.
Aphodius paykulli - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Aphodius paykulli er en typisk efterårsart, som i visse tilfælde overvintrer som voksen, men som hovedsageligt overvintrer i ægstadiet.

Tidsmæssig fordeling

af Aphodius paykulli baseret på Naturbasens observationer:
Aphodius paykulli - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aphodius paykulli - månedlig fordeling

Biologi

: Aphodius paykulli må betragtes som et alsidigt dyr, idet den kan træffes i mange forskellige gødningstyper og i flere forskellige naturtyper. Arten flyver gerne vidt omkring og er ligesom de fleste andre gulvingede møgbiller en habitatgeneralist. Larverne kan muligvis leve i andre substrater end gødning.

Levested

: Arten findes i såvel skov som åbent land, og den træffes ligeledes omstrejfende, hvor den kan ketsjes i luften
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Jørum, P. (2006): Den danske rødliste - torbister. www2.dmu.dk...data...

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). - Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

De senest indberettede arter i Naturbasen: