Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel

Atlas

: Aphthona nonstriata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. Kendelig dels ved den den metalblå overside samt de kraftige baglår og dels ved foderplanten som altid er Gul iris.

Følehornene er sorte med rødgul rod. Benene er rødgule med sort baglårsspids og mørkere fødder mod spidsen. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt. Punkturen er fin og spredt. Dækvingerne er uregelmæssigt punkterede, punkterne er ret tætstillede og kraftige.

Arten hører til underfamilien Alticinae (Jordlopper) og er med de kraftige bagben i stand til at hoppe, f.eks. hvis den forstyrres på værtsplanten.

Aphthona nonstriata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: To andre arter i slægten, Aphthona euphorbiae og atrocaerulea, ligner en del, men er mindre (1,5-2 mm) og lever ikke på Gul iris men i stedet på Vortemælk og Almindelig hør. A. atrocaerulea er mørkt violet, har mere rødgule følehorn der kun er mørkere mod spidsen og endelig er dækvingernes punktur i hvert fald fortil rækkevis ordnet og mere spredt end hos nonstriata.

A. euphorbiae er normalt metalgrøn, kun sjældent metalblå.

Der er ikke andre danske bladbiller på Gul iris, som kan forveksles. Ser man en lille metalblå bladbille på Gul iris, kan man derfor godt gå ud fra at det er Aphthona nonstriata. I øvrigt er Danmarks andre blå jordlopper enten større eller har regelmæssige punktrækker på dækvingerne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Aphthona nonstriata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juli

Tidsmæssig fordeling

af Aphthona nonstriata baseret på Naturbasens observationer:
Aphthona nonstriata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aphthona nonstriata - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Gul iris, hvor den spiser af bladene. Larven minerer i bladene. Overvintrer som voksen.

Levested

: Våde enge, vandhulsbredder og andre fugtige lokaliteter hvor Gul iris vokser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...aphthona-nonstriata

De senest indberettede arter i Naturbasen: