Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Atlas

: Brachypterus glaber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,8-2 mm. Kroppen og følehornene er sorte, førstnævnte ofte med svagt mørkgrønligt skær. Benene er normalt sorte eller sortbrune.

Pronotum er ca. 3/5 bredere end langt, siderne er bagtil ikke eller næppe synligt indbuede og baghjørnerne er afrundede. Pronotum og dækvingerne er tæt og ret kraftigt punkterede. Dækvingerne er højst ca. dobbelt så lange som pronotum.

Brachypterus glaber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Brachypterus urticae adskilles let ved at have rødlige følehorn. Benene er i øvrigt normalt delvist rødlige eller rødbrune.

De sorte følehorn adskiller også arten fra familiens (Kateretidae) øvrige arter.

Der er flere Meligethes-arter som vil kunne ligne ved første øjekast, men de har anderledes pronotumform, knopformet følehornskølle, meget svagere punktur på dækvinger og pronotum mm.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Brachypterus glaber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni, men arten er også fundet fåtalligt i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Brachypterus glaber baseret på Naturbasens observationer:
Brachypterus glaber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brachypterus glaber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på nælde (Urtica sp.).

Levested

: Kan findes de fleste steder med nælde. Også i agerland.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: