Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Atlas

: Cerapheles terminatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Lårene er sorte, mens skinnebenene og fødderne er rødgule, de yderste fodled er sorte. Følehornene er sorte med rødgult 2.-4. led. Hovedet og dækvingerne, undtagen bagtil, har mørkt grønligt metalskær. Pronotum og dækvingers bagparti er rødgule.

Hannen er kendetegnet ved bagtil dybt udhulede dækvinger, det udhulede parti er delvist sort.

Cerapheles terminatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Farvetegningen er karakteristisk for arten. Axinotarsus marginalis kan måske ligne ved første øjekast, men den adskilles let ved at pronotums midtparti er sort.

Udbredelse

: Arten er først for nyligt fundet i Danmark, men har spredt sig kraftigt og er nu ret udbredt i Nordøstsjælland. Desuden foreligger et fund fra Rands Fjord nord for Fredericia. Det kan forventes at den dukker op på flere nye lokaliteter de kommende år.
Cerapheles terminatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Cerapheles terminatus baseret på Naturbasens observationer:
Cerapheles terminatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cerapheles terminatus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever af rov i stænglerne af tagrør. Det voksne dyr kan findes i vegetationen ved tagrørbevoksninger og søger i øvrigt til blomster.

Levested

: Moser, enge og strandenge med bevoksninger af tagrør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Mogens; Jørum, Palle & Kaae, Mathias Emil, 2012: Entomologiske Meddelelser. Bind 80, hæfte 2, side 142. Fund af biller i Danmark, 2010 og 2011

kerbtier.de:

www.kerbtier.de...deFSearch.cgi

De senest indberettede arter i Naturbasen: