Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Kåre Würtz  Sørensen
    Foto: Kåre Würtz Sørensen

Atlas

: Strandskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-7 mm. Normalt ensfarvet brungul, men undertiden er der mørke aftegninger midt på hver dækvinge, ligesom at hovedet og pronotum kan være lidt mørkere. Kroppen er bred, ret oval, mat og højt hvælvet. Følehornene er korte og fortykkede mod spidsen. Forskinnebenene er kraftigt udvidede mod spidsen. Pronotum har bagtil nogenlunde parallelle sider og er fremefter tilsmalnet, baghjørnerne er omtrent retvinklede. Dækvingerne har punkstriber.
Strandskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Alene pga. farven er der ikke mange arter der kan forveksles. Den største forvekslingsmulighed finder vi hos løbebillerne, nemlig arten Gulbrun Ovalløber (Amara fulva). Den adskilles dog let ved at pronotum er tilsmalnet bagtil, ved at følehornene er længere og meget slankere mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Vestjylland og Nordvestjylland. Udbredt men ikke almindelig.
Strandskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Strandskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Strandskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet sandstrand, hvor den oftest findes under tang eller ådsler. Larven lever af organisk materiale.

Levested

: Sandstrande
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: