Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post

Atlas

: Lille Langben overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-7 mm. Hoved, pronotum, ben og følehorn er metalgrønne eller metalblå, på nær følehornenes inderste led, som normalt er delvist rødlige. Dækvingerne er lyst brungule og har normalt en sort skulderplet.

Følehornene er savtakkede fra 5. led og fremefter. Pronotum er kraftigt punkteret, men især på midten er punkturen noget spredt. Pronotums bagrand er på midten kun svagt tilbagetrukket. Dækvingerne er ret tæt og kraftigt punkterede.

Lille Langben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Stor langben (Labidostomis tridentata). Den adskilles ved højst at have en svagt antydet og lidt mørkere skulderplet, ved et pronotums punktur er tættere og ved at pronotums bagrand er kraftigere tilbagetrukket. Desuden er den normalt større (6-8,5 mm) og lever på træer. Den er kun kendt fra Jylland. Både habitaten og udbredelsesområdet taget i betragtning, vil de ikke kunne findes de samme steder.

Udbredelse

: Arten er i nyere tid kendt fra Sydsjælland, Nordøstsjælland og Bornholm. Den er rødlistet EN.
Lille Langben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Langben baseret på Naturbasens observationer:
Lille Langben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Langben - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af ærteblomstrede, heriblandt Rundbælg, Almindelig kællingetand og arter af kløver. Den træffes ofte på blomsterne.

Levested

: Den lever på varme og soleksponerende lokaliteter, f.eks. overdrev og skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: