Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Birgit Lorenzen
    Foto: Birgit Lorenzen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Gulstribet Kornjordloppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,5-1,8 mm. Kroppen er sort, på hovedet og pronotum med svagt grønligt eller blåligt skær og på hver dækvinge med et gult længdebånd, som ikke er indsnævret på midten. Det gule længdebånd er fortil pludseligt udvidet mod sideranden, således at båndets yderhjørne bag skulderen er vinklet. Følehornene er sorte med gullig rod. Benene er sorte, skinnebenene er delvist sorte eller brunsorte.

Kroppen er smal. Dækvingerne er ret parallelsidede.

Gulstribet Kornjordloppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Den kan forveksles med de noget større Phyllotreta nemorum (2,5-3 mm) og undulata (2-2,3 mm), som også har et smalt gult længdebånd på hver dækvinge. Udover at være større adskiller de sig ved, at dækvingernes længdebånd fortil ikke er pludseligt udvidet bagud og derfor har rundet yderside. Desuden er de bredere med mere rundede dækvingesider og følehornens gule og sorte farve er skarpere adskilt end hos vittula. P. nemorum adskilles yderligere ved næsten altid at have rødgule ben.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig, specielt i de østlige egne.
Gulstribet Kornjordloppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært i foråret og juli-august. I vinterhalvåret findes den ofte overvintrende i visne blade, mos mm.

Tidsmæssig fordeling

af Gulstribet Kornjordloppe baseret på Naturbasens observationer:
Gulstribet Kornjordloppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulstribet Kornjordloppe - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på diverse korsblomstrede og græsser. Den gør ofte skade på afgrøder, specielt byg. Arten overvintrer som voksen

Levested

: Arten kan findes i de fleste naturtyper. Også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...phyllotreta-vittula

De senest indberettede arter i Naturbasen: