Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars S. Madsen
    Foto: Lars S. Madsen
  • Fotograf: Inge-Marie Fruelund
    Foto: Inge-Marie Fruelund
  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen

Atlas

: Klitplasterbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 9-13 mm. Imago har orangebrune dækvinger, hver med en sort plet bagtil, som dog kan mangle. Hoved, pronotum, ben og antenner er sorte og stærkt behårede. Også bugen er sort hos hannen, hos hunnen delvis gul, især når den er opsvulmet af æg. Larven gennemgår en såkaldt hypermetamorfose, hvor dens udseende flere gange ændres radikalt.
Klitplasterbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge-Marie Fruelund

Variation

: Hannen er normalt lidt større end hunnen og har betydeligt længere følehorn.

Forveksling

: Den kan overfladisk minde om visse andre biller, fx visse blødvinger og træbukke, men afviger dog fra disse ved en lang række detaljer. Også dens forekomsttidspunkt gør, at den næppe forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Den blev længe anset for uhyre sjælden hos os, kun med enkelte bestande i det nordligste Jylland. Men siden 1990erne er den fundet på en række nye lokaliteter, først på Anholt og Djursland, og i de senere år på flere jyske lokaliteter. Fundene kan til dels skyldes, at der har været skærpet opmærksomhed på denne, fænologisk set meget afvigende art, men muligvis er også værtsbien blevet hyppigere. Den anses generelt for sjælden i Skandinavien, i Finland synes den forsvundet, mens den dog i Sverige ligesom hos os er fundet på flere nye lokaliteter.
Klitplasterbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago er som nævnt udelukkende aktiv i marts-april, hvor den kravler omkring for at parre sig, ligesom den også er en udmærket flyver, når vejret er lidt lunt.

Tidsmæssig fordeling

af Klitplasterbille baseret på Naturbasens observationer:
Klitplasterbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klitplasterbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven snylter hos bien Vår-Silkebi (Colletes cunicularius). Imago kommer frem i det meget tidlige forår, ofte allerede i begyndelsen af marts, og lever sjældent længere end til begyndelsen af april. De små larver (triungulin-larver) er meget bevægelige og opsøger et bibo, hvor de lever af biernes næringsdepoter og bliver mere ubevægelige i de senere stadier, ikke helt ulig torbistlarver. Puppen klækkes vistnok normalt i efteråret, men billen kommer først frem i foråret.

Levested

: Den lever på lysåben, tør sandjord, især i klitter og ikke for tilgroet hedeterræn med nøgne sandflader, hvor værtsbien har sine kolonier.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gärdenfors, U. & al., 2002: Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp.

Hansen, V., 1945: Heteromerer. Danmarks Fauna. Bd. 50.

De senest indberettede arter i Naturbasen: