Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Skræppebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Hele kroppen er blankt metalgrøn, dog med undtagelse af følehornenes 6 yderste led. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt, bredest på midten og er herfra tydeligt tilsmalnet fremefter. Kroppens punktur er uregelmæssig. Hoved og pronotum er fint punkteret, mens dækvingerne er lidt kraftigere og tættere punkteret.
Skræppebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Pedersen

Variation

: Kroppens metalskær kan undertiden være kobberfarvet eller sjældnere blåt. Oftest er oversiden blank, men kan i sjældne tilfælde være mat.

Forveksling

: En ret let kendelig art. For det utrænede øje vil den dog nok kunne forveksles med arter af slægten Chrysolina, hvor flere af arterne overfladisk kan ligne. De fleste af arterne er dog tydeligt bredere og kraftigere, og bør ikke kunne forveksles. De meget sjældne Chrysolina graminis og herbacea kan ligne både i form og farve, men adskilles let ved at have helt anderledes punktur på pronotum, med kraftig punktering langs siderandene, samt mere slanke følehorn med længere følehornsled. Begge arter er gennemsnitligt betydeligt større og måler 7-11 mm. C. graminis har i øvrigt normalt tydeligt tvefarvede dækvinger.

Blågrøn ellebladbille (Plagiosterna aenea) kan ligne en del i farve, men adskilles let ved at have lys eller i hvert fald delvis lys følehornsrod, lysere fødder, smallere pronotum med fremskudte forhjørner, tydeligt udvidede dækvinger bag midten, kraftige skulderbuler mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig
Skræppebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september. Mest almindelig maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skræppebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Skræppebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skræppebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af skræppe og syre (Rumex sp.). De første dyr kommer frem i april og begynder snart efter at yngle. Hunnen kan lægge over 1000 æg og de lægges i klynger på 30-45 æg på bladenes underside. De gule og ovale æg klækker efter 3-6 dage. Når larven har nået en længde på 8 mm forpupper den sig i jorden. Allerede 6-9 dage senere fremkommer de voksne dyr. Kan have flere generationer på et år.

Levested

: Lokaliteter hvor værtsplanten forekommer. Det kan være overdrev, enge, haver, parker osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...gastrophysa-viridula

De senest indberettede arter i Naturbasen: