Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svitlana Tkach
    Foto: Svitlana Tkach
  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen

Atlas

: Væver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Væveren hører til blandt vore største træbukke. Længde 15-28 mm. Kroppen er meget kraftig og dækvingerne er sorte med grågul behåring. Forbrystet har en kraftig torn i hver side.
Væver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Forveksling

: Arten kan ikke umiddelbart forveksles med andre biller.

Udbredelse

: Væveren er især udbredt langs kysten af Vestjylland, men findes også inde i landet på sandede lokaliteter med pil og poppel. Den findes desuden enkelte steder på Sjælland. Interessant nok er de nyere sjællandske lokaliteter ikke typiske sandede kystegne, men derimod skovegne midt inde på Sjælland, såsom Holmegårds Mose og Sorø Sønderskov.
Væver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne dyr ses fra april til hen i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Væver baseret på Naturbasens observationer:
Væver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Væver - månedlig fordeling

Biologi

: Væveren yngler i unge pile- og poppeltræer, hvor larven udvikles i friskt og levende ved af rødder og nedre stammedele. Det er således een af vore få træbukke som yngler i levende træer. Forpupningen sker i foråret. Imago, som har en langsom og doven adfærd, kommer frem fra slutningen af maj til begyndelsen af september og ses ofte kravle rundt på jorden eller i de nederste dele af værtsplanterne, hvor den æder blade og bark. Livscyklus 2-4 år.

Levested

: Sandede lokaliteter med pil og poppel. Ofte i klitter, klitheder og plantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Phillip Francis Thomsen (2007). Træbukke. Natur&Museum, nr. 3, september 2007. 36 pp, Naturhistorisk Museum, Århus.

De senest indberettede arter i Naturbasen: